Published on August 7, 2019. Bob's Sleeper Sofa Queen Bed. Malibu bob o pedic gel queen sleeper chofa bobscom, greyson bob o pedic queen sleeper sofa bobscom. Queen size sleeper sofa bed foter. Haytom.